Bros DWUSKŁADNIK środek PREPARAT na MUCHY 40g+40ml

16,09 

Bros DWUSKŁADNIK środek PREPARAT na MUCHY 40g+40ml

Kategoria:

Oferta dotyczy:

BROS DWUSKŁADNIK – preparat na muchy

Wyjątkowo  skuteczny  preparat  owadobójczy  do  stosowania  w  pomieszczeniach mieszkalnych, sklepach, budynkach gospodarczych itp.

Opakowanie zawiera dwa składniki do sporządzania zawiesiny, którą należy pokryć ramy  okienne,  futryny  bądź  inne  nasłonecznione  miejsca,  szczególnie narażone na gromadzenie się much.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Proszek z rozcieńczalnikiem do sporządzenia zawiesiny, zwalcza muchy w pomieszczeniach mieszkalnych, inwentarskich i fabrycznych oraz w pojemnikach na śmieci.

Opakowanie zawiera: proszek 40 g + rozcieńczalnik 40 ml

Sposób użycia:

Zawartość saszetki wsypać do przygotowanego wcześniej naczynia, wlać rozcieńczalnik. Całość dokładnie wymieszać i odczekać ok. 2 min. do całkowitego rozpuszczenia. Płyn rozsmarować pędzlem na powierzchniach, na których gromadzą się muchy (parapety, okolice okien i drzwi oraz nasłonecznione powierzchnie). Działanie bójcze następuje już po ok. 15 min. od zastosowania. Można pomalować długie i wąskie kawałki sklejki lub folii i rozwiesić pod sufitem. Nie malować miejsc o dużej nasiąkliwości, silnie zabrudzonych i świeżo wapnowanych, ponieważ aktywność preparatu zmniejszy się. Preparat działa najlepiej gdy jest wilgotny. Dlatego po kilku dniach od zastosowania zwłaszcza przy upalnej pogodzie zaleca się delikatne zwilżenie zabezpieczonej powierzchni rozpyloną wodą, nie dopuszczając do jej ściekania i zmycia preparatu.

Muchy chętnie siadają na krawędziach, dlatego malując ramy okien i parapety należy dokładnie pokryć ich brzegi.

Uwaga! Przygotowaną mieszaninę zużyć w ciągu 24 godzin.

Środki ostrożności: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera Z-(9)-trikozen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą i mydłem.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54.

Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Przechowywać z dala od żywności i pasz. Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji. Substancje czynne: dinotefuran 0,5% (0,5 g/ 100 g), geraniol 0,00025% (0,00025 g/100 g). Zawiera trikozen – feromon wabiący muchy oraz benzoesan denatonium – zniechęcający do przypadkowego spożycia.