Bros WOREK pułapka NA MUCHY z przynętą 45g

41,39 

Bros WOREK pułapka NA MUCHY z przynętą 45g

Kategoria:

Bros WOREK NA MUCHY z przynętą 45g

Worek na muchy to wyjątkowo skuteczna pułapka do monitorowania obecności much na terenach otwartych poprzez ich odławianie. Wyłapywanie much pozwala na wykrycie obecności tych owadów i ocenę ich liczby. Obserwacja wyłapanych much umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym zastosowaniu środka bójczego celem ich zwalczenia.

Owady wabione są naturalną, nietoksyczną przynętą umieszczoną wewnątrz pułapki, a specjalna konstrukcja produktu uniemożliwia wydostanie się ich ze środka. Atrakcyjny środek wabiący oraz duży rozmiar worka pozwalają wyłapać dziesiątki tysięcy much w krótkim czasie.

Pułapka nadaje się do monitorowania zdecydowanej większości gatunków much występujących na terenie Polski.

Sposób użycia:

1. Zdjąć czerwony daszek z żółtej pokrywy. 2. Wyprostować stożek z siatki i upewnić się, że otwór przy jego wierzchołku jest drożny. 3. Wsypać do stożka zawartość torebki z przynęta i dolać 3/4 litra letniej wody. 4. Przykryć pułapkę czerwonym daszkiem, wczepiając go w wypustki z otworem umieszczone na żółtej pokrywie 5. Zawiesić pułapkę w miejscu pomiędzy źródłem nalatujących much, a chronionym obszarem (dom, ogród), co najmniej 15 m od budynku mieszkalnego i 5 m od obszarów hodowlanych (kurnik, pryzmy kompostu i obornika, itp.) Pułapkę umieścić na wysokości głowy (1,5-2 m), w nasłonecznionym i przewiewnym miejscu. 6. Pułapka zaczyna działać po 2 dniach. Co tydzień uzupełniać niewielką ilością wody. 7. W celu zapewnienia ciągłości ochrony, na 3 – 4 dni przed usunięciem napełnionej pułapki należy zawiesić nową. 8. Rozciąć worek napełnionej pułapki i wyrzucić zawartość na kompost lub obornik.

Ze względu na intensywny, bardzo nieprzyjemny zapach zaleca się stosować rękawiczki gumowe.

Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc:  Oczy przemyt woda, skórę woda z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w suchym miejscu z dala od żywności, napojów i pasz. Puste opakowania i pozostałości produktu traktować jak odpady komunalne. Skład: składniki spożywcze i paszowe.